Zreflektuj, spoznaj, naplánuj, zapoj sa! | Globálne vzdelávanie.sk

Zreflektuj, spoznaj, naplánuj, zapoj sa!

OZ Človek v ohrození pripravuje ponávratový seminár pre rozvojových dobrovoľníkov Zreflektuj, spoznaj, naplánuj, zapoj sa!.  

Seminár je určený práve pre VÁS, ktorí ste absolvovali dobrovoľnícky pobyt v niektorej z krajiín Globálneho juhu (ekonomicky menej rozvinutej krajine) cez program Ministerstva zahraničných vecí čí iný program a chcete sa s touto skúsenosťou podeliť s dobrovoľníkmi z iných organizácií a inšpirovať sa ako svoje nadobudnuté skúsenosti môžete využiť na Slovensku.


O čom to celé bude?

  • o reflexii a vzájomnom zdieľaní zažitých skúseností
  • plánovaní využitia vlastnej dobrovoľníckej skúseností na Slovensku aj prostredníctvom aktivít globálneho vzdelávania
  • zlepšovaní lektorských a prezentačných kompetencií

ZMENA!!! Dátum a miesto konania: 18.9. – 20.9.2015, Senec

Lektori: 
Juraj Jančovič pracoval ako terénny pracovník, projektový koordinátor a konzultant na viacerých rozvojových projektoch v Keni, Burundi a Ugande. Momentálne pôsobí v oblasti vzdelávania a venuje sa najmä globálnemu vzdelávaniu a medzinárodnému rozvoju. Naposledy koordinoval v OZ Človek v ohrození vzdelávací projekt Afrika bez mýtov.

Katarína Karcolová má dobrovoľnícke skúsenosti z Macedónska a Gruzínska. Pracovne sa venovala dobrovoľníctvu ako koordinátorka pre Európsku dobrovoľnícku službu a aktuálne pôsobí v oblasti globálneho vzdelávania v OZ Človek v ohrození. Má skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, najmä zážitkovou pedagogikou.

Príspevok:
15 eur

Bližšie informácie a prihláška:
Najneskôr do 9. Septembra 2015 vyplň prihlasovací formulár na http://bit.ly/zreflektuj V prípade vyššieho záujmu budú uprednostnení tí, ktorí sa prihlásili skôr. Vašu účasť na seminári potvrdíme emailom.

Cestovné náklady vám budeme môcť preplatiť do určitej sumy. 

Máš ešte nejaké ďaľšie otázky? Kontaktuj Katarínu Karcolovú na karcolova@clovekvohrozeni.sk

Tešíme sa na inšpiratívne stretnutie s Vami!

 

 

16. august 2015 - 13:59