Učebné texty Svet medzi riadkami | Globálne vzdelávanie.sk

Učebné texty Svet medzi riadkami

Na tejto stránke nájdete zoznam vysokoškolských učebných textov (nielen) pre budúcich novinárov a ďalšie materiály týkajúce sa kurzu Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov a ďalších vzdelávacích aktivít programu Svet medzi riadkami. Materiály vznikli v rámci projektu Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov, ktorý spolufinancoval SlovakAid.

  1. Diskurz a základy diskurzívnej analýzy
  2. Globálne prepojenia a mocenské štruktúry
  3. Trvalo udržateľný rozvoj
  4. Globalizácia a svetový obchod
  5. Klimatická zmena
  6. Chudoba
  7. Migrácia
  8. Ľudské práva
  9. Životné prostredie

 

Návrat na stránku Svet medzi riadkami

19. január 2016 - 23:00