Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov | Globálne vzdelávanie.sk

Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov

Odhaľme, ako je svet prepojený, hľadajme predsudky, ktoré skresľujú, ako vidíme svet.

ENGLISH VERSION

Globalizácia nás uvádza do bezprostredného vzťahu s ľuďmi v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka. Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať a prezentovať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov a väzieb, ktorých sme priamou súčasťou. A toto nové vnímanie by mali reflektovať aj mediálne výstupy novinárov.

Ako na to umožňuje budúcim novinárom zistiť voliteľný predmet Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov organizovaný na Katedre žurnalistiky filozofickej fakulty UK. Kurz spolu s Katedrou žurnalistiky a Hospodárskymi novinami pripravuje neformálne zoskupenie novinárov a odborníkov so záujmom o rozvojovú žurnalistiku a rozvojové témy Svet medzi riadkami a nezisková organizácia Človek v ohrození.

Novinári z praxe a odborníci na globálne témy študentom počas 12 týždňov ukazujú skryté rozmery tém, ako je globalizácia, udržateľný rozvoj, migrácia, ľudské práva, chudoba či zmena klímy. Študenti budú tvoriť novinársky obsah, získavať spätnú väzbu, publikovať v novinách a spolupracovať s odborníkmi.

Unikátnym prvkom projektu je sekcia na portáli www.hnonline.sk zameraná na globálne témy, ktorá vznikla v marci 2016 a umožňuje budúcim novinárom získať prax pod dohľadom skúsených novinárov.

Aktuálne informácie získate vždy na FB stránke projektu https://www.facebook.com/svetmedziriadkami/

Galéria

Ex ante evaluation of the course - how does it work with students and their attitudes?

Activity questioning our norms and their implications for society

Debate with journalists on Prejudices and stereotypes in media

Viac obrázkov nájdete na FB stránke projektu.

Sylabus predmetu na stiahnutie

Predmet sa bude vyučovať vždy v piatok od 9:55 do 11:25.

Projektový leták na stiahnutie.

Kontakt:
Koordinátor programu - Peter Ivanič peter.ivanic@clovekohrozeni.sk

Zoznam vyučujúcich a ďalších expertov:

 • PhDr. Bohuslava Krížová - garantka predmetu, Katedra žurnalistiky FiF UK
 • Mgr. Stanislava Luppová - vyučujúca kurzu, odborníčka na ekonomiku, editorka ekonomického oddelenia Hospodárskych novín, členka Svet medzi riadkami
 • Mgr. Stanislava Harkotová - vyučujúca kurzu, reportérka Aktuality.sk
 • Mgr. Andrej Návojský - odborník na zobrazovanie rozvojových krajín a jeho účinok na naše postoje, Nadácia Milana Šimečku
 • Mgr. Peter Ivanič - odborník na zobrazovanie rozvojových krajín a jeho účinok na naše postoje, rozvojový novinár, člen Svet medzi riadkami
 • JUDr. Tímea Stránská, LL.M - odborníčka na medzinárodné právo so špecializáciou na ľudské práva, Kancelária OSN, Priština, Kosovo
 • Dr. Jarmila Lajčáková - odborníčka na ľudské práva s dôrazom na menšiny, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, FSEV UK
 • Mgr. Elena Gallová Kriglerová - odborníčka na migráciu a interetnické vzťahy, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Mgr. Lukáš Zorád, PhD. - odborník na otázky životného prostredia s dôrazom na krajiny globálneho Juhu, PDCS
 • MUDr. Juraj Mesík - odborník na otázky spojené so zmenou klímy, rozvojový analytik, Palackého univerzita v Olomouci

Zmienky v médiách:

 • HN ukážu Svet medzi riadkami - HN (vyšlo v tlači aj online)
 • Človek v ohrození inicioval novinársky projekt Svet medzi riadkami - Teraz.sk - Školský servis
 • Afrika je u nás stereotypom. Ako ju prečítať medzi riadkami? - Aktuálne.sk
 • Študenti žurnalistiky sa môžu v letnom semestri zapísať do novinárskeho projektu - Sme.sk
 • Propaganda sa neskončila nežnou revolúciou. Dnes ju ľudia odhaľujú ťažko, tvrdí odborníčka - Aktuality.sk

Výťah z evalvácie na stiahnutie.

10. december 2015 - 14:40