Svet medzi riadkami | Globálne vzdelávanie.sk

Svet medzi riadkami

Odhaľme, ako je svet prepojený, hľadajme predsudky, ktoré skresľujú, ako vidíme svet.

ENGLISH VERSION

Globalizácia nás uvádza do bezprostredného vzťahu s ľuďmi v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka. Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať a prezentovať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov a väzieb, ktorých sme priamou súčasťou. A toto nové vnímanie by mali reflektovať aj mediálne výstupy novinárov.

Ako na to umožní budúcim novinárom zistiť voliteľný predmet Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov organizovaný na Katedre žurnalistiky filozofickej fakulty UK. Kurz spolu s Katedrou žurnalistiky a Hospodárskymi novinami pripravuje organizácia Člověk v tísni - Slovenská republika.

Novinári z praxe a odborníci na globálne témy študentom počas 12 týždňov ukážu skryté rozmery tém, ako je globalizácia, udržateľný rozvoj, migrácia, ľudské práva, chudoba či zmena klímy. Študenti budú tvoriť novinársky obsah, získavať spätnú väzbu, publikovať v novinách a spolupracovať s odborníkmi.

Unikátnym prvkom projektu je sekcia na portáli www.hnonline.sk zameraná na globálne témy, ktorá vznikne v prvom štvrťroku roku 2016.

Aktuálne informácie získate vždy na FB stránke projektu https://www.facebook.com/svetmedziriadkami/

Sylabus predmetu na stiahnutie

Predmet sa bude vyučovať vždy v piatok od 9:55 do 11:25

Projektový leták na stiahnutie.

Kontakt:
Koordinátor projektu - Peter Ivanič peter.ivanic@clovekohrozeni.sk

Zoznam vyučujúcich a ďalších expertov:

 • PhDr. Bohuslava Krížová - garantka predmetu, Katedra žurnalistiky FiF UK
 • Mgr. Stanislava Luppová - vyučujúca kurzu, odborníčka na ekonomiku, editorka ekonomického oddelenia Hospodárskych novín
 • Mgr. Stanislava Harkotová - vyučujúca kurzu, novinárka na voľnej nohe, mediálna koordinátorka v o.z. Človek v ohrození
 • Mgr. Andrej Návojský - odborník na zobrazovanie rozvojových krajín a jeho účinok na naše postoje, Nadácia Milana Šimečku
 • Mgr. Peter Ivanič - odborník na zobrazovanie rozvojových krajín a jeho účinok na naše postoje, rozvojový novinár na voľnej nohe, o.z. Človek v ohrození
 • JUDr. Tímea Stránská, LL.M - odborníčka na medzinárodné právo so špecializáciou na ľudské práva, o.z. Človek v ohrození
 • Mgr. Iva  Grejtáková - odborníčka na prácu s vylúčenými komunitami, o.z. Človek v ohrození
 • Dr. Jarmila Lajčáková - odborníčka na ľudské práva s dôrazom na menšiny, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, FSEV UK
 • Mgr. Elena Gallová Kriglerová - odborníčka na migráciu a interetnické vzťahy, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Mgr. Lukáš Zorád, PhD. - odborník na otázky životného prostredia s dôrazom na krajiny globálneho Juhu, o.z. Človek v ohrození
 • MUDr. Juraj Mesík - odborník na otázky spojené so zmenou klímy, rozvojový analytik, Palackého univerzita v Olomouci

Zmienky v médiách:

 • HN ukážu Svet medzi riadkami - HN (vyšlo v tlači aj online)
 • Človek v ohrození inicioval novinársky projekt Svet medzi riadkami - Teraz.sk - Školský servis
 • Afrika je u nás stereotypom. Ako ju prečítať medzi riadkami? - Aktuálne.sk
 • Študenti žurnalistiky sa môžu v letnom semestri zapísať do novinárskeho projektu - Sme.sk
 • Propaganda sa neskončila nežnou revolúciou. Dnes ju ľudia odhaľujú ťažko, tvrdí odborníčka - Aktuality.sk

10. december 2015 - 14:40