Svet medzi riadkami | Globálne vzdelávanie.sk

Svet medzi riadkami

Odhaľme, ako je svet prepojený, hľadajme predsudky, ktoré skresľujú, ako vidíme svet.

ENGLISH VERSION

Globalizácia nás uvádza do bezprostredného vzťahu s ľuďmi v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka. Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať a prezentovať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov a väzieb, ktorých sme priamou súčasťou. A toto nové vnímanie by mali reflektovať aj mediálne výstupy novinárov.

Skupina novinárov, akademikov a odborníkov z mimovládneho sektora so záujmom o globálne témy sa rozhodla na tieto výzvy reagovať. Výsledkom bol vznik programu Svet medzi riadkami, ktorý v rámci svojich vzdelávacích aktivít zastrešila mimovládna organizácia Človek v ohrození.

Kľúčovou a dosiaľ najvýznamnejšou aktivitou programu bolo vytvorenie a realizácia viacerých semestrov vysokoškolského kurzu Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov a spustenie špecializovanej sekcie HN Globálne. Obe aktivity vznikli v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Hospodárskymi novinami.

Aktuálne informácie získate vždy na FB stránke projektu www.facebook.com/svetmedziriadkami/

Výstupy a aktivity programu

- Semestrálny kurz Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov

Učebné texty a materiály

Podujatia a aktivity

Videá

- Promomateriály

- Fotografie

- Píšu o nás

Kontakt:

Galéria

Ex ante evaluation of the course - how does it work with students and their attitudes?

Activity questioning our norms and their implications for society

Debate with journalists on Prejudices and stereotypes in media

Viac obrázkov nájdete na FB stránke projektu.

Projektový leták na stiahnutie.

Zmienky v médiách:

  • HN ukážu Svet medzi riadkami - HN (vyšlo v tlači aj online)
  • Človek v ohrození inicioval novinársky projekt Svet medzi riadkami - Teraz.sk - Školský servis
  • Afrika je u nás stereotypom. Ako ju prečítať medzi riadkami? - Aktuálne.sk
  • Študenti žurnalistiky sa môžu v letnom semestri zapísať do novinárskeho projektu - Sme.sk
  • Propaganda sa neskončila nežnou revolúciou. Dnes ju ľudia odhaľujú ťažko, tvrdí odborníčka - Aktuality.sk

10. december 2015 - 14:40