Svet medzi riadkami | Globálne vzdelávanie.sk

Svet medzi riadkami

Odhaľme, ako je svet prepojený, hľadajme predsudky, ktoré skresľujú, ako vidíme svet.

Globalizácia a procesy, ktoré ju sprevádzajú, nás uvádza do čoraz bezprostrednejšieho vzťahu s ľuďmi a dianím v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka, svet sa nám doslova zmrštil pred očami.

Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov a väzieb, ktorých sme my sami priamou súčasťou. A toto nové, rozšírené vnímanie sveta okolo nás by mala reflektovať aj žurnalistika.

ENGLISH VERSION

Prístupom, ktorý na tomto uvedomení stavia, je globálna rozvojová žurnalistika. A práve tento prístup k novinárčine podporuje program Svet medzi riadkami, ktorý v rámci svojich vzdelávacích aktivít zastrešuje nezisková organizácia Človek v ohrození.

Náš program umožňuje budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť pôvod ich vlastných postojov, stereotypov či predsudkov a toto poznanie aplikovať do ich ďalšej praxe v kontexte najrôznejších globálnych tém a javov, ktorými dnešný svet žije.

Aktivity

 • Vysokoškolské kurzy
 • Publikačná činnosť
 • Mediálne projekty
 • Workshopy, prezentácie a diskusie
 • Sekcia HN Globálne na portáli www.hnonline.sk
 • Mediálne analýzy - TBA

Kurzy

Publikácie

Mediálne projekty

+ špecializovaná sekcia HN Globálne venovaná globálnym témam a študentským výstupom na tieto témy

Vzdelávacie projekty

Ocenenia

Videá

Fotografie

Facebook

Partneri

 • Človek v ohrození (hlavný partner)
 • Katedra žurnalistiky FiF UK
 • Katedra žurnalistiky FiF UKF v Nitre
 • Liga za ľudské práva
 • United Nations Information Service Vienna
 • Minority Rights Group International
 • Hospodárske noviny
 • vydavateľstvo Absynt
 • Digital Media Campus (vzdelávacia platforma vydavateľstva Ringier Axel Springier)

Donori

 • SlovakAid
 • EuropeAid
 • EU DG Justice

Kontakty

10. december 2015 - 14:40