Svet medzi riadkami | Globálne vzdelávanie.sk

Svet medzi riadkami

Odhaľme, ako je svet prepojený, hľadajme predsudky, ktoré skresľujú, ako vidíme svet.

ENGLISH VERSION

Globalizácia nás uvádza do bezprostredného vzťahu s ľuďmi v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka. Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať a prezentovať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov a väzieb, ktorých sme priamou súčasťou. A toto nové vnímanie by mali reflektovať aj mediálne výstupy novinárov.

Skupina novinárov, akademikov a odborníkov z mimovládneho sektora so záujmom o globálne témy sa rozhodla na tieto výzvy reagovať. Výsledkom bol vznik programu Svet medzi riadkami, ktorý v rámci svojich vzdelávacích aktivít zastrešila mimovládna organizácia Človek v ohrození.

Kľúčovou a dosiaľ najvýznamnejšou aktivitou programu bolo vytvorenie a realizácia viacerých semestrov vysokoškolského kurzu Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov a spustenie špecializovanej sekcie HN Globálne. Obe aktivity vznikli v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Hospodárskymi novinami.

Aktuálne informácie získate vždy na FB stránke projektu www.facebook.com/svetmedziriadkami/

Výstupy a aktivity programu

- Semestrálny kurz Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov

- Semestrálny kurz Rozvojová žurnalistika (september 2019)

Učebné texty a materiály

Podujatia a aktivity

Videá

- Promomateriály

- Fotografie

- Píšu o nás

- Nominácie na Novinársku cenu

Kontakt:

10. december 2015 - 14:40