Spoznajte Afriku bez mýtov | Globálne vzdelávanie.sk

Spoznajte Afriku bez mýtov

Od októbra 2013 do marca 2015 bude pod vedením OZ Človek v ohrození na Slovensku prebiehať projekt „Afrika bez mýtov". Cieľom tohto projektu je u žiakov stredných škôl zvýšiť povedomie o slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráci, posilniť medzikultúrny dialóg medzi žiakmi na Slovensku a v Keni a poskytnúť školám moderné metodické materiály približujúce kontinent Afriky bez stereotypov a mýtov.

Už sme vybrali 8 slovenských stredných škôl na celo školskú dlhodobú spoluprácu so strednou školou v Keni. S podporou nášho združenia týmto spôsobom umožníme vybraným školám dozvedieť sa viac o živote ich rovesníkov v Keni a naopak. Družobná spolupráca bude rovnocenným partnerstvom dvoch škôl situovaných na rôznych kontinentoch.

Stredným školám na Slovensku momentálne ponúkame možnosť priameho zapojenia sa do projektu – prostredníctvom absolvovania on-line video besedy s terénnym pracovníkom v Keni počas vyučovacej hodiny.

Ak máte záujem absolvovať v termíne od novembra 2013 do januára 2015 absolvovať on-line video besedu na vyučovacej hodine prostredníctvom ktorej sa žiaci dozvedia viac o rozvojovej spolupráci a živote v Keni, vyplňte tento formulár. Každá vybraná škola môže absolvovať 1- 2 on-line besedy.

Kontaktná osoba: Juraj Jančovič mail: jancovic@clovekvohrozeni.sk

16. október 2013 - 16:55