Seminár pre učiteľov v globálnych témach | Globálne vzdelávanie.sk

Seminár pre učiteľov v globálnych témach

Človek v ohrození vás pozýva na seminár pre učiteľov, ktorí chcú získať nové metódy a nástroje, ktoré umožnujú so žiakmi a študentmi citlivo otvárať témy ako je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám.

Seminár je koncipovaný veľmi prakticky a vedú ho dvaja skúsení lektori:

  • Andrej Návojský - dlhodobo sa venuje témam ako rozmanitosť, globálne vzdelávanie, meranie postojových zmien a vzdelávaniu budúcich novinárov v globálnych témach. Andrej je autorom viacerých metodických príručiek a priamo pracuje s ľuďmi, ktorí získali azyl a pomáha im v ich integrácii.

  • Marta Králiková - lektorka globálneho vzdelávania na národnej aj európskej úrovni v rámci medzinárodného programu GLEN. Je zapojená do projektov, ktorých cieľom je prispieť k pozitívnej zmene, šíriť hodnoty tolerancie, slobody a spravodlivosti medzi mladými ľuďmi a aktivity namierené proti rôznym formám extrémizmu. Marta má skúseností s tvorbou metodík k dokumentárnym filmom a aktivitami v oblasti neformálneho vzdelávania.

Termín: 3.- 5. november 2017
(termín sa prekrýva s voľbami do VÚC)

Trvanie a forma:

  • začínať budeme v piatok poobede (cca od 16:30) a končiť v nedeľu obedom
  • seminár bude praktický s množstvom modelových aktivít, ktoré môžno ľahko preniesť a adaptovať do vyučovania
  • na seminár plánujeme pozvať externých hostí, ktorí sa dlhodobo venujú alebo sa ich osobne týkajú témy ako migrácia a extrémizmus 
  • vytvoríme dostatok priestoru na vašu vlastnú reflexiu, otázky a podnety z vašej strany
  • miesto realizácie bude upresnené (ľahko dostupné vlakom)

Náklady:
všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné). 

Miesto:
Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec 

Na školenie sa môžete prihlásiť cez online dotazník najneskôr do 16.októbra a to vždy dvojica za jednu školu, ktorá v priebehu novembra na svojej škole zrealizuje vzdelávacie aktivity s podporou organizátora (k dispozícii budú nové dokumentárne filmy ako aj rôzne aktivity).

Ak máte nejaké otázky kontaktujte Katarínu Karcolovú na katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk

 

Seminár je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

2. október 2017 - 23:18