Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia? | Globálne vzdelávanie.sk

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Geografia
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ
Téma GV: 
Globálne problémy
Migrácia
Anotácia: 

Aktivitou sa snažte žiakov vyprovokovať k vyjadreniu názorov na to, čo ich na Slovensku trápi a či by si prípadne vedeli predstaviť opustiť Slovensko. V následnej reakcií na to nech žiaci pracujú v skupinách a analyzujú možné príčiny i dôsledky prípadnej vlastnej migrácie, dôvody, ktoré ich vedú k tomu, aby uvažovali nad migráciou a možnosti, ako môžu sami prispieť k tomu, aby eliminovali tieto dôvody. Aktivita im pomôže lepšie pochopiť motivácie a dôvody migrácie na národnej i globálnej úrovni.