Prečo Bassem teraz býva v Libanone? | Globálne vzdelávanie.sk

Prečo Bassem teraz býva v Libanone?

Občianska náuka
2. ročník SŠ
Téma GV: 
Globálne problémy
Ľudské práva
Mier a konflikt
Migrácia
Anotácia: 

Počas hodiny sa žiaci a žiačky oboznámia s termínom „utečenectvo“ a dozvedia sa, ako vyzerá situácia utečencov zo Sýrie. Portréty osôb, ktoré našli útočisko v Libanone, Jordánsku, Iraku a Grécku pomáhajú porozumieť, s akými problémami sa konfrontujú títo ľudia a dávajú ľudskú tvár spomenutej globálnej výzve.