Pozor, kontrola! | Globálne vzdelávanie.sk

Pozor, kontrola!

Geografia
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
Téma GV: 
Globálne problémy
Ľudské práva
Migrácia
Multikultularizmus
Anotácia: 

Počas hodiny budú mať žiaci možnosť diskutovať o mobilite, migrácii a téme utečenectva. Spoznajú oblasti sveta, kde sú, alebo vznikajú umelé bariéry, ktoré ľuďom bránia v pohybe a budú diskutovať o možných dôvodoch ich vzniku. Zároveň sa vcítia do roly migrantov a cez ich životné príbehy lepšie pochopia, ako takéto bariéry priamo ovplyvňujú osudy obyčajných ľudí.