Odíde Manu do Bombaja? | Globálne vzdelávanie.sk

Odíde Manu do Bombaja?

Geografia
2. ročník SŠ
Téma GV: 
Globálne problémy
Migrácia
Anotácia: 

Žiaci budú mať možnosť vcítiť sa do životnej situácie mladého človeka žijúceho vo vidieckej oblasti Indie, ktorý zvažuje všetky argumenty za a proti tomu, či sa presťahovať do veľkomesta. Lepšie tak pochopia dôvody vnútornej migrácie, rastúcej urbanizácie a rastu veľkomiest v rozvojových krajinách. Zároveň však budú analyzovať i možné dôsledky tohto javu a oboznámia sa s problémami života obyvateľov na vidieku i vo veľkomestách rozvojových krajín.