Občianstvo a interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní | Globálne vzdelávanie.sk

Občianstvo a interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní

North-South Centre, ktoré je súčasťou Rady Európy ponúka v mesiacoch november, december dva on-line kurzy: 

  • Občiansky rozmer v globálnom vzdelávaní (13.november - 10. december 2017)

  • Interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní            (6. november - 3. december 2017)

Kurzy sú určené pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí z neziskového sektora a mladých aktívnych ľudí, ktorých zaujímajú tieto oblasti. 

Ak sa chcete prihlásiť je potrebné, aby ste mali:

  • aktívnu znalosť anglického jazyka
  • k dispozícii 10 hod. týždenne počas celého online kurzu
  • prístup na internet a základné počítačové zručnosti

Deadline na prihlásenie:

Občiansky rozmer v globálnom vzdelávaní  - 9.november septembra, prihláška TU

Interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní - 2.november, prihláška TU

Vybratí uchádzači získajú štipendium na pokrytie nákladov za kurz. Bližšie informácie o kurzoch nájdete na stránke Rady Európy 

15. október 2017 - 13:43