Nové publikácie z dielne OZ Človek v ohrození | Globálne vzdelávanie.sk

Nové publikácie z dielne OZ Človek v ohrození

Predstavujeme vám dve nové publikácie z oddelenia globálneho vzdelávania OZ Človek v ohrození. Obe vznikli v rámci aktuálnych projektov. 

 

 

 

 

 

Afrika: mýty a fak

ty
Publikácia, ktorá vznikla v rámci projektu Afrika bez mýtov vám predstaví africký kontinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí. Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu používa iba minimálne, aj to iba v spojitosti s kontinentom ako takým. Vecí, ktorým by sme mohli dať prívlastok „africký“, nie je v skutočnosti až tak veľa. K zaujímavým informáciám sme pripojili aj podnetné aktivity, ktoré môžu použiť učitelia na vyučovacích hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte. Tieto aktivity vychádzajú z princípov globálneho vzdelávania a predstavujú interaktívne metódy rozvíjajúce kritické myslenie a vyvolávajúce diskusiu.

 

Globálne vzdel

ávanie vo vyučovaní predmetu umenie a kultúra na stredných školách
Táto metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i umenie a kultúra na stredných školách. Okrem toho vznikajú i príručky k predmetom občianska náuka, geografia, anglický jazyk a dejepis.

Našim cieľom bolo ponúknuť školám atraktívny obsah, avšak tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia.

 

Publikácie si môžete objednať bezplatne (vrátane poštovného) vyplnením elektronického formuláru  
alebo stiahnut v pdf verzii tu k dispozícii je zatiaľ len prvá publikácia.

 

Publikácie vznikli s finančnou podporou Európskej únie a programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid ako súčasť projektov Afrika bez mýtov a Učíme (sa) v globálnych súvislostiach (World-class Teaching). 

17. marec 2015 - 10:36