Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Projekt Jeden svet na školách prináša učiteľom a učiteľkám nové dokumentárne filmy, ktoré reagujú na aktuálne témy ako sú extrémizmus a neznášanlivosť.

Na vybraných stredných školách v krajských mestách organizujeme do konca roka 2017 bezplatné projekcie dokumentárnych filmov. V ponuke máme dva filmy Zoči voči strachu a Čakanie.

Ako predchádzať extrémizmu? Rôzne tipy, metódy a nástroje vám poskytne seminár, ktorý organizujeme 1.-3.12. Seminár je koncipovaný veľmi prakticky a vedú ho skúsení lektori. 

Ponuka on-line kurzov z North-South centra Rady Európy (november/december 2017) určených pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí z neziskového sektora a mladých ľudí, ktorých zaujímajú tieto oblasti. 

Pozývame vás na seminár pre učiteľov zameraný na nové metódy a nástroje, ktoré vám umožnia citlivo otvárať so študentmi témy ako je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám. Seminár je koncipovaný veľmi prakticky a vedú ho dvaja skúsení lektori.