Globálne vzdelávanie.sk

Projekty

Ponuka on-line kurzov z North-South centra Rady Európy (november/december 2017) určených pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí z neziskového sektora a mladých ľudí, ktorých zaujímajú tieto oblasti. 

Človek v ohrození vás pozýva na seminár pre učiteľov, ktorí chcú získať nové metódy a nástroje, ktoré umožnujú citlivo otvárať témy ako je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám. Termín: 3.- 5. november 2017

Príručka aktivít, ktorá vám umožní otvárať s mladými témy ako jedlo, migrácia a média s prepojením na náš každodený život tu a teraz.

North-South Centre pod Radou Európy pozýva na medzinárodný tréning Globálne vzdelávanie a mládež, ktorý sa uskutoční v septembri v Španielsku. Deadline na prihásenie 28.júl 2017. 

Ako vytvoriť z fakulty podnetné miesto, ktoré sa prispôsobuje aktuálnym trendom? Ako by mohlo vyzerať štúdium na vysokej škole v 21. storočí? A sú vôbec univerzity schopné reagovať na rýchlo sa meniaci svet? Aj o tom bude konferencia BUDÚCI UČITELIA PRE DNEŠNÝ SVET.