Migrácia | Globálne vzdelávanie.sk

Migrácia

Občianska náuka
1. ročník SŠ
Téma GV: 
Globálne problémy
Ľudské práva
Migrácia
Multikultularizmus
Anotácia: 

Aktivita pomôže žiakom lepšie pochopiť, čo motivuje ľudí k tomu, aby zmenili svoje bydlisko. Zistia, aký je rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou migráciou. Sami tiež spoznajú riziká, ktoré ich môžu stretnúť pri cestovaní do cudzích krajín a spôsoby, ako sa im môžu vyvarovať.