Ľudia v pohybe | Globálne vzdelávanie.sk

Ľudia v pohybe

Geografia
2. ročník SŠ
Téma GV: 
Globálne problémy
Ľudské práva
Migrácia
Multikultularizmus
Anotácia: 

Žiaci, vcítením sa do role migranta, lepšie porozumejú rôznym motívom, prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu a začínajú život v inej. Zároveň pochopia značnú rozdielnosť osudov a životných príbehov migrantov a rozdiel medzi ekonomickými migrantmi a utečencami.