On-line kurz: Interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní | Globálne vzdelávanie.sk

On-line kurz: Interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní

North-South Centre, ktoré je súčasťou Rady Európy ponúka mesačný on-line kurz: Interkultúrny rozmer v globálnom vzdelávaní. 

Kurz je určený pre pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí z neziskového sektora a mladých aktívnych ľudí, ktorých zaujíma táto oblasť. Kurz prináša širší pohľad na potrebu interkultúrneho vzdelávania, čo to znamená v teórii aj praxi a čo sa dá v tejto oblasti zlepšiť v kontexte globalizovaného sveta.

Bližšie informácie o obsahu kurzu nájdete na TU

Trvanie kurzu:
17.augsut - 11.septmeber 2015

Ak sa chcete prihlásiť je potrebné, aby ste mali:

  • aktívnu znalosť anglického jazyka
  • k dispozícii 10 hod. týždenne počas celého online kurzu
  • prístup na internet a základné počítačové zručnosti

Prihlášku na kurz je potrebné zaslať do 9. augusta 2015.  
(Vybratí uchádzači získajú štipendium na pokrytie nákladov za kurz)

 

26. júl 2015 - 13:43