Knižnica | Globálne vzdelávanie.sk

Knižnica

Najnovšie

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Séria aktivít k predmetom umenie a kultúra, dejepis, geografia a občianska náuka pre skoly s vyučovacím jazykom maďarským. Vždy predstavujú konkrétny prienik s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách a neskôr boli preložené do maďarského jazyka.

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Angličtina, Slovenčina

V príručke nájdete jedenásť interaktívnych aktivít, ktoré sú zoradené podľa jazykových zručností od A2 po B2, samozrejme aktivity môžete upraviť pre svojich žiakov a podľa ich schopností. Súčasťou aktivít sú pracovné listy, ktoré si môžete jednoducho vytlačiť a rozdať svojim žiakom. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách. Aktivity sú písané v anglickom jazyku, úvodná časť príručky v slovenskom jazyku. Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách. 

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 15 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách. 

Antológia článkov o menšinách a ich budúcnosti v krajinách V4
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Antológia článkov rôznych žánrov, ktoré spája rovnaká tematika - menšiny a ich vyhliadky v krajinách V4. Autormi sú mladí ľudia vo veku 14 až 25 rokov pôvodom z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Nájdete medzi nimi osudy Poliakov v Maďarsku, Tatárov v Poľsku, Nórov na Slovensku, či Rómov v Česku. Ale aj viaceré ďalšie. 

Publikácia vznikla v 4 jazykových mutáciách - anglicky, maďarsky, poľsky a slovensko-česky.

Publikácia vznikla v rámci projektu Menšiny v krajinách V4 v roku 2025, ktorý podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Metodická príručka pre školy a vzdelávacie centrá
Autor:
Lukáš Zorád, Peter Farárik
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Táto publikácia vám predstaví africký kontinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí. Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu používa iba minimálne a aj to iba v spojitosti s kontinentom ako takým. Okrem zaujímavých informácií vyvracajúcich rôzne mýty nájdete v nej aj podnetné aktivity, ktoré môžu použiť učitelia na vyučovacích hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte. Tieto aktivity vychádzajú z princípov globálneho vzdelávania a predstavujú interaktívne metódy rozvíjajúce kritické myslenie a vyvolávajúce diskusiu. 

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. 

Metodická príručka pre stredné školy
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. 

Metodická príručka k výuke angličtiny na 2. stupni ZŠ
Autor:
Z. Límová a kol.
Vydavateľstvo:
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj n.o.
Rok vydania:
2014
Jazyk:
Angličtina, Slovenčina

Príručka obsahuje materiály týkajúce sa 10 tém, ku ktorým patria aj samostatné pracovné listy v pracovnom zošite. Určená je primárne pre učiteľov 8. a 9. ročníka základných škôl, no jednotlivé aktivity sú adaptovateľné aj pre starších žiakov či mimo formálneho vzdelávania.

Metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni
Rok vydania:
2014
Jazyk:
Čestina

Táto publikácia je nadstavbou príručky Bohouš a Dáša na stopě hladu a opäť sa venuje téme potravinovej bezpečnosti. Odborná čast publikácie sa venuje novým trendom v oblasti potravinovej bezpečnosti a v metodickej časti sú aktivity, ktoré sa tejto téme venujú z lokálneho hľadiska. Príručka tradične približuje tému cez komixové postavy Bohouša a Dáši. 

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok