Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

99 kníh a publikácií

Najnovšie

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Andrej Návojský, Mária Nogová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom geografie v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

 

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.

 

 

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Dáša Vargová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom obšianskej náuky v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Ľ ubica Šemrincová, Erich Mistrík a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom výtvarnej a hudobnej výchovy v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

Metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Príručka obsahuje prehľadné tematické informačné listy o jednotlivých produktoch dennej spotreby a súvislosťami medzi ich výrobou a našou spotrebou a špecifickými sociálnymi, environmentálnymi a ekonomickými problémami nielen v krajinách globálneho Juhu. 

Tento metodický manuál vychádza z metodiky globálneho rozvojového vzdelávania pre partnerstvá českých a ladackých škôl projektu La Ngonpo.
Autor:
Martina Pavlíčková, Martina Holcová, Kristýna Hrubanová
Vydavateľstvo:
Multikulturní centrum Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Metodický manuál umožňuje učiteľom pracovať so šiestimi rôznymi tematickými modulami po dobu šiestich mesiacov. V každom module žiaci vytvárajú niekoľko kreatívnych výstupov, ktoré nahrajú na webovú stránku La Ngonpo (http://www.la-ngonpo.org.) Na tejto stránke si môžu svoje výstupy porovnávať.

Cieľom projektu "Náš společný svět" bolo overiť, aký má GRV dopad na znalosti a postoje žiakov.
Autor:
Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o. p. s., Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Hlavná časť publikácie je venovaná postojovým cieľom vo vyučovaní GRV a dopadom, ktoré má pôsobenie GRV na postoje žiakov. Zaoberá sa tým, k akým zmenám dochádza, aká je intenzita zmien a ich kvalita. Odpovede na všetky tieto otázky sa autori snažili zisťovať pomocou rôznych nástrojov, ktoré sú v publikácií predstavené. Ich tvroba bola konzulotvaná s učiteľmi, aby odpovedali školskej praxi.

NOVÉ MÉDIÁ MENIA SVET
Autor:
Martin Horák
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Cieľom tejto príručky je poukázať na to, ktoré technológie sa na Slovensku a vo svete reálne využívajú na zlepšenie kvality života, na boj proti korupcii alebo porušovaniu ľudských práv, či dokonca na ochranu ľudských životov.

Autor:
Juraj Mesík
Vydavateľstvo:
Nadácia Pontis
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Juraj Mesík je autor s dlhoročnými odbornými skúsenosťami z pôsobenia vo viacerých afrických krajinách, ale aj vo Svetovej banke a na univerzitnej pôde. Kniha Obor a trpaslík je tematicky hutná, no pútavá. Široký tematický záber knihy reaguje napríklad aj na dôsledky potravinovej krízy, populačného rastu v Afrike, dopady klimatických zmien, kolonializmu či aktuálnej hospodárskej spolupráce s Čínou. Zároveň vysvetľuje, prečo niektoré problémy tohto regiónu pretrvávajú po desaťročia, až stáročia. Otázky, ktoré kniha ponúka, sú otázkami pre každého, komu nie je ľahostajný osud afrického kontinentu a chce vedieť viac aj o pôsobení Slovákov a Čechov v tomto prostredí.

Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Na Zemi, společnost pro Fair Trade
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Angličtina

Medzinárodný seminár sa venoval možnosti prepojenia globálneho rozvojového vzdelávania a vzdelávania dospelých. Seminár bol určený pedagógom, lektorom a ďalším záujemcom pôsobiacim v oblasti vzdelávania dospelých. Témy workshopov a prípadových štúdií: Global Generation - projekt globálneho rozvojového vzdelávania pre seniorov - Rakúsko, Peace Education after the Apartheid - komunitné vzdelávanie na juhu Afriky - JAR, Svet v nákupnom košíku - interaktívne programy pre dospelých -Česká repulbika, Social Media in Adult Education - sociálne siete ako vzdelávací nástroj - Grécko.

 

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok