Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

105 kníh a publikácií

Najnovšie

Príklady dobrej praxe pre učiteľov základných škôl
Autor:
Michal Dubec, Ondřej Hausenblas,Kateřina Šafránková a kol.
Vydavateľstvo:
Projekt Odyssea
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Príručka sa zaoberá systémovým začleňovaním práce s prierezovými témami a čitateľstvom do práce školy. Podáva desať dôvodov prečo vyučovať prirezové témy, ďalej rozoberá globálnu výchovu a učí ako pripravovať vyučovanie s cieľami v oblasti prierezových tém a čitateľstva.

Bohouš a Dáša na stopě hladu
Príručka sa venuje otázkam potravinovej bezpečnosti.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Príručka globálneho rozvojového vzdelávania z cyklu Bohouš a Dáša sa tentokrát venuje otázkam potravinovej bezpečnosti. Jednak z toho dôvodu, že metodický materiál k výučbe tejto témy doposiaľ neexistoval a súčasne málokto tuší, čo tento pojem znamená. A jednak preto, že napriek tomu že je to téma veľmi aktuálna, väčšina ľudí u nás alebo žijúcich inde v Európe či iných vyspelých oblastiach sveta mu nevenuje príliš veľkú pozornost. Príručka už tradične približuje vybrané GRV témy pomocou komiksových príbehov, textov a výukových aktivít a sprievodcovia jednotlivými kapitolami sú obľúbené komiksové postavičky Bohouše a Dáši.

 

Nové inšpiratívne metódy, techniky a hry pre vaše projekty
Autor:
Martina Čujová
Vydavateľstvo:
Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR,
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Príručka obsahuje nové inšpiratívne metódy, techniky a hry pre vaše projekty. Určená je pre pracovníkov s mládežou, organizáciám a všetkým, ktorí sú aktívne zapojení do práce s mládežou.

Zborník k stretnutiu zástupov škôl, neziskových organizácií a odborníkov v oblasti vzdelávania.
Autor:
Varianty (kol.)
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o. p. s., Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Cieľom projektu "Dobrá škola" bolo predstavenie a zdieľanie zaujímavých školských projektov a ďalších aktivít, ktoré rozvíjajú potrebné znalosti a kompetencie žiakov, pomáha utvárať priaznivé klima na školách a snaží sa byť otvorené všetkým deťom bez rozdielu. V tejto publikácií nájdete práve tieto aktivity.

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Andrej Návojský, Mária Nogová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom geografie v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

 

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.

 

 

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Dáša Vargová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom obšianskej náuky v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Ľ ubica Šemrincová, Erich Mistrík a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom výtvarnej a hudobnej výchovy v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

Metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Príručka obsahuje prehľadné tematické informačné listy o jednotlivých produktoch dennej spotreby a súvislosťami medzi ich výrobou a našou spotrebou a špecifickými sociálnymi, environmentálnymi a ekonomickými problémami nielen v krajinách globálneho Juhu. 

Tento metodický manuál vychádza z metodiky globálneho rozvojového vzdelávania pre partnerstvá českých a ladackých škôl projektu La Ngonpo.
Autor:
Martina Pavlíčková, Martina Holcová, Kristýna Hrubanová
Vydavateľstvo:
Multikulturní centrum Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Metodický manuál umožňuje učiteľom pracovať so šiestimi rôznymi tematickými modulami po dobu šiestich mesiacov. V každom module žiaci vytvárajú niekoľko kreatívnych výstupov, ktoré nahrajú na webovú stránku La Ngonpo (http://www.la-ngonpo.org.) Na tejto stránke si môžu svoje výstupy porovnávať.

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok