Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

110 kníh a publikácií

Najnovšie

Príklady dobrej praxe v oblasti rozvojového vzdelávania, Veľká Británia
Autor:
Andrea Bullivant
Vydavateľstvo:
Liverpool World Centre
Rok vydania:
2013
Jazyk:
Angličtina

Publikácia prináša príklady dobrej praxe zo začleňovania rozvojového a globálneho vzdelávania do prípravy učiteľov na univerzitách a do študijných programov v štyroch krajinách Veľkej Británie. 

AFGANISTAN A MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE
Metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl
Autor:
Lukáš Zajac, Andrej Návojský, Jana Andrisová,
Vydavateľstvo:
OZ Človek v ohrození. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Príručka je výstupom projektu Twin School zameraného na budovanie aktívneho partnerstva medzi európskymi a afganskými školami. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť povedomie o Miléniových rozvojových cieľoch a búrať stereotypy o islamských krajinách, v tomto prípade o Afganistane.

Autor:
Zuzana Límová, Peter Ivanič, Jakub Filo
Vydavateľstvo:
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. a Centrum environmentálnych aktivít, n.o., Košice 2012
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príloha časopisu ĎalEKOhľad vznikla počas rovnomenného projektu. Príloha pozostáva z dvoch častí. Prvú tvoria aktivity, ktoré facilitátorovi pomôžu pri realizácii terénneho workshopu. Ide napríklad o techniky na rozdelenie študentov do skupín a aktivity na ich zoznámenie, či záverečné aktivity, ktoré pozostávajú z niekoľkých rád ako na jednej strane zaistiť refl exiu toho, čo sa študenti naučili tak, aby nadobudnuté znalosti a kompetencie premietli do svojho reálneho života, a na strane druhej rady ako uskutočniť spätnú väzbu na workshop samotný. Druhú časť prílohy tvoria obsahové materiály, ktoré je možné kopírovať a rozdať študentom. Poslúžia im tak ako pracovné listy či učebné materiály. Na poslednej strane obálky nájdete niekoľko zaujímavých odkazov na ďalšie materiály.

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl
Autor:
Ľubica Šemrincová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

Príručka Aktívne globálne školy 2 sa venuje téme klimatickej zmeny a spravodlivejších obchodných pravidiel medzi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými krajinami. Ponúka konkrétne ukážky školských akcií v miestnych komunitách, ktoré zvyšujú povedomie o globálnych témach a realizujú zmeny vo svojom okolí.

Príklady dobrej praxe pre učiteľov základných škôl
Autor:
Michal Dubec, Ondřej Hausenblas,Kateřina Šafránková a kol.
Vydavateľstvo:
Projekt Odyssea
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Príručka sa zaoberá systémovým začleňovaním práce s prierezovými témami a čitateľstvom do práce školy. Podáva desať dôvodov prečo vyučovať prirezové témy, ďalej rozoberá globálnu výchovu a učí ako pripravovať vyučovanie s cieľami v oblasti prierezových tém a čitateľstva.

Bohouš a Dáša na stopě hladu
Príručka sa venuje otázkam potravinovej bezpečnosti.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Príručka globálneho rozvojového vzdelávania z cyklu Bohouš a Dáša sa tentokrát venuje otázkam potravinovej bezpečnosti. Jednak z toho dôvodu, že metodický materiál k výučbe tejto témy doposiaľ neexistoval a súčasne málokto tuší, čo tento pojem znamená. A jednak preto, že napriek tomu že je to téma veľmi aktuálna, väčšina ľudí u nás alebo žijúcich inde v Európe či iných vyspelých oblastiach sveta mu nevenuje príliš veľkú pozornost. Príručka už tradične približuje vybrané GRV témy pomocou komiksových príbehov, textov a výukových aktivít a sprievodcovia jednotlivými kapitolami sú obľúbené komiksové postavičky Bohouše a Dáši.

 

Nové inšpiratívne metódy, techniky a hry pre vaše projekty
Autor:
Martina Čujová
Vydavateľstvo:
Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR,
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Príručka obsahuje nové inšpiratívne metódy, techniky a hry pre vaše projekty. Určená je pre pracovníkov s mládežou, organizáciám a všetkým, ktorí sú aktívne zapojení do práce s mládežou.

Zborník k stretnutiu zástupov škôl, neziskových organizácií a odborníkov v oblasti vzdelávania.
Autor:
Varianty (kol.)
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o. p. s., Praha
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Čestina

Cieľom projektu "Dobrá škola" bolo predstavenie a zdieľanie zaujímavých školských projektov a ďalších aktivít, ktoré rozvíjajú potrebné znalosti a kompetencie žiakov, pomáha utvárať priaznivé klima na školách a snaží sa byť otvorené všetkým deťom bez rozdielu. V tejto publikácií nájdete práve tieto aktivity.

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Andrej Návojský, Mária Nogová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom geografie v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.

 

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky 2.stupňa ZŠ
Autor:
Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol.
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania:
2012
Jazyk:
Slovenčina

V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.

 

 

Odporúčané

Zadaným kritériám nevyhovuje žiadny výsledok