Novinky a odporúčané | Globálne vzdelávanie.sk

Novinky a odporúčané

126 kníh a publikácií

Najnovšie

Štúdia o úrovni implementácie globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku
Autor:
Juraj Jančovič, Suzanne Penfold
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Autori publikácie zisťovali, či a do akej miery sú prítomné aspekty globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku, a kde by v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie.
Štúdiu realizovala organizácia Človek v ohrození v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Autor:
Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n. o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

32-stranová farebná príručka slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Skladá sa z viacerých častí. Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. V ďalšej sa autori zamerali na vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil. Ku každému predmetu pripravili krátky informačný text. Ku každému predmetu dennej spotreby sú k dispozícii aj aktivity, ktoré sa dajú použiť vo vyučovaní či v neformálnom vzdelávaní.  Tie sú štruktúrované metódou E-U-R (evokácia – uvedomenie – reflexia).

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít, ktoré boli preložené do slovenského jazyka z originálu, ktorý tvorí až 21 aktivít. Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu, v ktorom boli zastúpené štyri organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. Priroritne sú určené pracovníkom s mládežou, no niektoré sa dajú použiť aj vo formálnom vzdelávaní. 

Infografika
Autor:
Juraj Jančovič
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Infografika vznikla na základe výstupov z publikácie Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. Znázorňuje vybrané názory vysokoškolských pedagógov, pedagogičiek o tom ako vidia globálne vzdelávanie, čo si o ňom myslia a čo by im pomohlo a zároveň aj vybrané názory budúcich učiteľov a učiteliek na to, čo by chceli zažiť počas VŠ štúdia. 

Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou k témam jedlo, migrácia a média
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Angličtina

Príručka Global Education & Youth Work (Globálne vzdelávanie a práca s mládežou) obsahuje 21 aktivít v anglickom jazyku, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, média a využívanie vizuálnych materiálov. Vznikla v rámci medzinárodného projektu, partnerstva, v ktorom boli zastúpené 4 organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. 

Príručka pre učiteľov/mentorov študentských iniciatív a študentských lídrov/tímy.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Príručka je určená pre učiteľov/mentorov študentských iniciatív, ktorí chcú podporiť študentov k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nich. Zároveň je určená aj priamo študentským lídrom/tímom. Učiteľom poskytuje základné informácie a osvedčené tipy ako využiť tímový projekt vo vyučovaní. V príručke sú aj kapitoly zamerané na základy projektového myslenia vrátane praktických projektových listov, ktoré študenti využijú v jednotlivých fázach svojho projektu. Tieto informácie sú určené pedagógom, a zároveň sú formulované priamo študentom. Preto ich možno jednoducho a priamo použiť. 

Metodická príručka pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Člověk v tísni, o.p.s.
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Čestina

Príručka sa skladá z ôsmych faktografických kapitol zaoberajúcich sa napr. migráciou v minulosti a dnes, jej príčinami a dôsledkami a jej vzťahu k rozvoju. Pozerá sa aj na odvrátenú stranu migrácie a rozoberá adaptáciu sa na cudzie prostredie. Každú kapitolu dopĺňajú krátke kreslené príbehy a návrhy aktivít pre prácu so žiakmi v triede. Práve tento formát príručky, informačná a metodická zložka, môže byť veľmi praktický a prínosný pre učiteľov. 

Metodické materiály pre učiteľov ZŠ a SŠ k dokumentárnym filmom s ľudskoprávnymi témami
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

V rámci projektu Jeden svet na školách pribudli v databáze dokumentárnych filmov neziskovej organizácie Človek ohrození nové filmy, ktoré reagujú na aktuálne témy ako sú extrémizmus a neznášanlivosť. Projekt je určený predovšetkým vyučujúcim na stredných školách, no je možné ho adaptovať aj pre žiakov základných škôl. Príručka obsahuje kapitolu Ako pracovať s dokumentárnym filmom vo vyučovaní, metodiky k trom filmom (Mladý, hrdý nácko, Môj džihád, Deti 404) a youtube videám #VýletyNaslepo od Selassieho, ktorý patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom. 

Príručka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 - 10 rokov.
Autor:
Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Príručka ponúka 8 aktivít, kt. hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Publikácia pre odbornú aj širokú verejnosť
Autor:
Lukáš Zajac a kolektív
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Dozviete sa, prečo svet nikdy nebol lepším miestom na život, predstavia sa vám všetkých 17 Cieľoch udržateľného rozvoja, čo každý z nich charakterizuje a prečo je dôležitý. Okrem toho autori analyzujú najčastejšie výčitky a kritiky Cieľov udržateľného rozvoja a venujú sa aj úlohe Slovenska v ich napĺňaní. Publikáciu možno chápať aj ako stručný prehľad o dnešnom svete, a o tom, ako by sa ten mal zmeniť, aby umožnil žiť kvalitný a udržateľný život aj ďalším generáciám.

Odporúčané

Štúdia o úrovni implementácie globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku
Juraj Jančovič, Suzanne Penfold
Človek v ohrození, o.z.
2017
Slovenčina
Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Lukáš Zajac
Človek v ohrození, n. o.
2016
Slovenčina
Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
kolektív autorov
Človek v ohrození
2017
Slovenčina
Metodická príručka pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ
kolektív autorov
Člověk v tísni, o.p.s.
2015
Čestina
Publikácia pre odbornú aj širokú verejnosť
Lukáš Zajac a kolektív
Človek v ohrození, n.o.
2016
Slovenčina