Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Autor: 
Patricia Brander a kol.
Vydavateľstvo: 
Národní institut dětí a mládeže, Česká národní agentura MLÁDEŽ, Praha,
Rok vydania: 
2006
Jazyk: 
Čestina

Materiál obsahuje námety a aktivity rozvíjajúce pozitívny postoj k ľudským právam a podporuje zapojenie mládeže do spoločnosti. Publikácia je založená na metódach zážitkovej pedagogiky a neformálnych vzdelávacích prístupoch.
Je určená pre vedúcich skupín mládeže, učiteľov a pedagógov, záujemcov o ľudské práva.