Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Globálne vzdelávanie na ZŠ - geografia

Autor: 
Tatiana Cárová, Andrej Návojský, Mária Nogová a kol.
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania: 
2012
Jazyk: 
Slovenčina

V tejto príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných zážitkových aktivít spolu s ďalšími dvadsiatimi inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom geografie v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl.