Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Zem je len jedna

Autor: 
študenti Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Vydavateľstvo: 
Špirála a SOSNA
Rok vydania: 
2010
Jazyk: 
Slovenčina

Pracovné listy, ktoré boli vypracované v rámci projektu Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých, financovaného zo zdrojov EÚ a Slovak Aid. Pracovné listy vytvorili v rámci pracovnej skupiny, v ktorej boli študenti Technickej univerzity vo Zvolene, pedagógovia a pracovníci mimovládnych organizácií zameraných na environmentálne a rozvojové vzdelávanie. Pracovné listy je možné využiť na základných a stredných školách – na hodinách geografie, etiky, pri realizácii prierezovej témy Environmentálna výchova. Pri ich tvorbe sa kládol dôraz na kritické myslenie, na nevyhnutnosť diskusií a hľadanie riešení na konkrétnych príkladoch zo života, nejde o tradičné posúvanie informácií od učiteľa k žiakovi/študentovi.
O prírodných zdrojoch a ich využití sa už popísalo veľmi veľa a z rôznych pohľadov, pretože inak vníma prírodné zdroje ekonóm, inak ochranca prírody, inak developer a inak sociálny pracovník...