Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Bohouš a Dáša proti chudobě

Autor: 
Kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Člověk v tísni
Rok vydania: 
2009
Jazyk: 
Čestina

Jedná sa o príručku predovšetkým pre stredoškolských učiteľov, ktorá spracováva jeden z tématických okruhov prierezovej témy "Myslenie v európskych a globálnych súvislostiach" rámcových vzdelávacích programov RVP pre gymnáziá - konkrétne sa jedná o tému chudoby. Napriek tomu, že je materiál "šitý na mieru" gymnáziám, téma, ktorú spracováva, je predpísanou súčasťou prierezových tém i v RVP stredných odborných škôl a učilíšť. Materiál je určený pre prácu so študentami vekovej skupiny od 13 do 18 rokov, dá sa teda využiť aj pre pokročilejších študentov na druhom stupni základného vzdelávania.