Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Začíname s GRV

Autor: 
Kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Človek v tísni, Praha
Rok vydania: 
2009
Jazyk: 
Čestina

Prípadová štúdia Začíname s GRV, ktorú program Varianty vydal v roku 2009, obsahuje skúsenosti, doporučenia a nápady štyroch stredných škôl zapojených do projektu Náš spoločný svet, ktoré sa v priebehu roku 2009 intenzívne venovali začleneniu GRV do svojich školných vzdelávacích programov. Príručka preto môže poslúžiť ako pomocník ďalším pedagógom a školám pri zavádzaní globálnych a rozvojových tém do výuky.