Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Príručka Rómovia mýty a fakty

Autor: 
kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
Slovenčina

Príručku Rómovia mýty a fakty je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj všetkým, ktorí chcú bližšie porozumieť Rómom, problematike (sociálneho) vylúčenia, či získať odpovede na rôzne otázky. Prvá, informačná časť detailne a veľmi citlivo rozoberá najčastejšie mýty a stereotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát zaznievajú v mediálnom aj verejnom priestore a predstavujú len nejaký, oklieštený výsek reality. Táto časť obsahuje spolu osem mýtov. V metodickej časti nájdete podnetné aktivity, ktoré sú prispôsobené školskému prostrediu (pripravené na 45-minútovú vyučovaciu hodinu). Využívajú E-U-R model (evokácia, uvedomenie a reflexia), rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú diskusiu. Sú vhodné pre žiakov od 14 rokov a zároveň využiteľné aj v kontexte neformálneho vzdelávania.