Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Obrazy menšín v našich hlavách

Autor: 
Peter Ivanič / Svet medzi riadkami
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
Slovenčina

Vďaka príručke Obrazy v našich hlavách - ako nepísať o "iných" bez "iných" určenej nielen budúcim novinárom by sme, možno na prvý pohľad trochu paradoxne, nemali zistiť, kto sú Rómovia či iní „iní”, ale v prvom rade kto sme my sami. Práve vďaka tomu budú mať čitatelia-študenti možnosť lepšie porozumieť, ako vlastne vzniká to, že sa domnievajú, že Rómovia sú iní a ako to vplýva na novinárske výstupy, ktoré ako novinári vytvárajú, na publikum, ktoré tieto výstupy prijíma, či spoločnosť, ktorú tieto výstupy formujú. Súčasne by vďaka publikácii mohli lepšie porozumieť vzťahu príčin a dôsledkov v spoločenských vzťahoch a vlastnej novinárskej pozícii v nich. Toto porozumenie potom v druhej časti publikácie aplikujeme na rôzne sociálne skupiny v rámci spoločenských vzťahov, pričom dôraz kladieme na menšiny ako potenciálne znevýhodnené spoločenstvá.

Publikácia sa delí na dve časti venované rovnakej téme z dvoch perspektív. Prvá časť publikácie sa pokúša vysvetliť, ako vzniká naša predstava o „iných” v kontexte médií, druhá nám to ukazuje na niekoľkých príkladoch z praxe.