Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

My s nimi a oni s nami

Autor: 
Juraj Jančovič, Kristína Jamrichová
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Metodické listy sú rozdelené na kapitoly podľa jednotlivých dokumentárnych filmov, ku ktorým sa metodický materiál vzťahuje. Dokumenty boli vybrané s ohľadom na aktuálnosť ich tém, na potrebu ich vstupu do širšieho povedomia detí a mládeže, odtabuizovania či zbavovania spoločenských klišé. Pri výbere sme tiež zohľadnili súvis témy so slovenským kontextom, ako i postrehy pedagógov a žiakov z našich minulých projektov.