Globálne vzdelávanie.sk
132 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Jeden svet na školách (extrémizmus & LGBTI)

Autor: 
Kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
Slovenčina

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried. Filmy často pracujú s osobnými príbehmi a aktivity k nim pomôžu vašim študentom priblížiť spôsob, akým funguje svet, spoznať a analyzovať jeho aktuálne výzvy a diskutovať o možnostiach, ktorými môžeme ovplyvniť dianie vo svete my sami. Prináša priestor, kde je možné diskutovať o najpálčivejších globálnych témach dneška a uvedomiť si ich previazanosť s našimi životmi.