Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov

Autor: 
Juraj Jančovič, Suzanne Penfold
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
Slovenčina

Autori publikácie zisťovali, či a do akej miery sú prítomné aspekty globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku, a kde by v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie.
Štúdiu realizovala organizácia Človek v ohrození v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.