Globálne vzdelávanie.sk
134 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Ako vieme, že to funguje?

Autor: 
Medzinárodný autorský a projektový tím: Liz Allum, Peter Dráľ, Nina Galanská, Barbara Lowe, Andrej Návojský, Piia Pelimanni, Louise Robinson, Petra Skalická, Blanka Zemanová
Vydavateľstvo: 
Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Príručka poskytuje inovatívne metódy na zisťovanie postojov a postojových zmien u žiakov.
Vytvorené a odskúšané aktivity umožňujú realizovať globálne vzdelávanie a multikultúrnu výchovu
efektívnejšie vďaka zisťovaniu dopadu pedagogického pôsobenia.

www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje