Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách

Autor: 
kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
OZ Človek v ohrození
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 15 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky a autor, z ktorých väčšina aktívne učí na stredných školách.