Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Afrika:mýty a fakty

Autor: 
Lukáš Zorád, Peter Farárik
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Táto publikácia vám predstaví africký kontinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí. Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu používa iba minimálne a aj to iba v spojitosti s kontinentom ako takým. Okrem zaujímavých informácií vyvracajúcich rôzne mýty nájdete v nej aj podnetné aktivity, ktoré môžu použiť učitelia na vyučovacích hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte. Tieto aktivity vychádzajú z princípov globálneho vzdelávania a predstavujú interaktívne metódy rozvíjajúce kritické myslenie a vyvolávajúce diskusiu.