Globálne vzdelávanie.sk
135 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Global What? A Study on Facts and needs of Global Learning in Germany, Portugal and Romania

Autor: 
Kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
6 európskych organizácií
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
Angličtina

Štúdia skúma a porovnáva podmienky globálneho vzdelávania v troch európskych krajinách: Nemecku, Portugalsku a Rumunsku.