Globálne vzdelávanie.sk
141 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Dve tváre jedného sveta - pre základné školy

Autor: 
Škoviera Albín
Vydavateľstvo: 
Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava
Rok vydania: 
2009
Jazyk: 
Slovenčina

Autor adaptoval a upravil holandskú príručku „Škola v krabici." Publikácia je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť „Škola u nás a tam" oboznamuje žiakov s právom na vzdelávanie a zároveň približuje školu v Ugande, druhá časť sa v nadväznosti na prvú časť pýta „Prečo chodiť do školy?" Túto otázku si kladú deti tak na Slovensku, ako i v Ugande. V tretej časti „Škola volá" sa deti dozvedia, aké problémy trápia deti v Afganistane a v štvrtej časti „Prečo je dobré, že aj dievčatá môžu chodiť do školy" sa príručka venuje právu na vzdelanie pre všetky deti.