Globálne vzdelávanie.sk
134 kníh

Filtrovanie

Publikácie

Globálne vzdelávanie ZŠ - Biológia a Dejepis

Autor: 
J. Andrisová, A. Návojský a kol.
Vydavateľstvo: 
OZ Človek v ohrození
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
Slovenčina

Občianske združenie Človek v ohrození pripravilo ďalšiu metodickú príručku globálneho vzdelávania pre 2. stupeň základných škôl. Po úspešne vytvorených metodických príručkách globálneho vzdelávania pre štyri vyučovacie predmety vytvorili aj ďalšiu - pre predmety biológia a dejepis.

Táto príručka je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu prostredníctvom interaktívnych zážitkových aktivít.
V príručke preto nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy.

Aktivity a námety v tejto príručke sú výsledkom dlhodobej úzkej spolupráce motivovaných učiteľov a učiteliek s odborníkmi z oblasti globálneho vzdelávania.