Knižnica | Globálne vzdelávanie.sk

Knižnica

Najnovšie

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Autor:
Lukáš Zajac
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n. o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

32-stranová farebná príručka slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Skladá sa z viacerých častí. Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. V ďalšej sa autori zamerali na vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil. Ku každému predmetu pripravili krátky informačný text. Ku každému predmetu dennej spotreby sú k dispozícii aj aktivity, ktoré sa dajú použiť vo vyučovaní či v neformálnom vzdelávaní.  Tie sú štruktúrované metódou E-U-R (evokácia – uvedomenie – reflexia).

Štúdia o úrovni implementácie globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku
Autor:
Juraj Jančovič, Suzanne Penfold
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Autori publikácie zisťovali, či a do akej miery sú prítomné aspekty globálneho vzdelávania v študijných programoch pedagogických smerov na vysokých školách na Slovensku, a kde by v súčasnosti mohol existovať priestor na zlepšenie danej situácie.
Štúdiu realizovala organizácia Človek v ohrození v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Autor:
Kolektív autorov (Rada Európy)
Vydavateľstvo:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rok vydania:
2015
Jazyk:
Slovenčina

Keď budú deti vedieť o svojich právach, dokážu odsúdiť ich zneužívanie. Keď budeme pracovať s deťmi v prospech ľudských práv, získame si ich rešpekt. A keď sa deti samy začnú zasadzovať o ochranu ľudských práv, dokážu sa podieľať na budovaní lepšieho sveta. Príručka je neoceniteľným príspevkom k podpore detí a obhajobe ich ľudských práv v celej Európe.

Publikácia chce prispieť k tomu, aby slovenské školy podporovali u svojich žiakov aktívny občiansky prístup k životu
Autor:
Jana Feherpataky-Kuzmová, Erich Mistrík, Paul Kindji, Arnold Kiss, Dávid Králik, Filip Struhárik
Vydavateľstvo:
Inštitút pre aktívne občianstvo
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Často sa na Slovensku sťažujeme, že občania tejto republiky sú pasívni. Asi rovnako často sa sťažujeme, že škola nepripravuje deti na aktívne občianstvo v dospelosti. Táto knižka chce prispieť k tomu, aby slovenské školy podporovali u svojich žiakov aktívny občiansky prístup k životu, teda, aby rozvíjali občianske kompetencie žiakov. Ponúka preto veľmi praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov.

Matej Slažanský alias Selassie približuje osudy ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Matej Slažanský alias Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal najmä medzi mladými ľuďmi.  Rozhodol sa, že v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti nakrúti sériu videí pod názvom Výlety naslepo. V nich približuje osudy ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy a predsudky.

Človek v ohrození prináša nové filmy nielen pre menších divákov ale aj pre starších študentov a verejnosť.
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

V databáze dokumentárnych filmov Človeka v ohrození pribudli nové filmy. Dva z nich sú vhodné pre menších divákov (10 - 14 rokov), tie práve prinášajú príbeh utečencov zo Sýrie z pohľadu dvoch detí. Ďalšie tri sú určené pre starších študentov a verejnosť. Ku každému filmu bola vytvorená metodika, ktorá vám uľahčí pracovať s filmom a citlivo otvárať a reflektovať túto tému so žiakmi a študentmi. 

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried
Autor:
Kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, n.o.
Rok vydania:
2016
Jazyk:
Slovenčina

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried. Filmy často pracujú s osobnými príbehmi a aktivity k nim pomôžu vašim študentom priblížiť spôsob, akým funguje svet, spoznať a analyzovať jeho aktuálne výzvy a diskutovať o možnostiach, ktorými môžeme ovplyvniť dianie vo svete my sami. Prináša priestor, kde je možné diskutovať o najpálčivejších globálnych témach dneška a uvedomiť si ich previazanosť s našimi životmi.

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít, ktoré boli preložené do slovenského jazyka z originálu, ktorý tvorí až 21 aktivít. Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu, v ktorom boli zastúpené štyri organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. Priroritne sú určené pracovníkom s mládežou, no niektoré sa dajú použiť aj vo formálnom vzdelávaní. 

Infografika
Autor:
Juraj Jančovič
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Slovenčina

Infografika vznikla na základe výstupov z publikácie Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. Znázorňuje vybrané názory vysokoškolských pedagógov, pedagogičiek o tom ako vidia globálne vzdelávanie, čo si o ňom myslia a čo by im pomohlo a zároveň aj vybrané názory budúcich učiteľov a učiteliek na to, čo by chceli zažiť počas VŠ štúdia. 

Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou k témam jedlo, migrácia a média
Autor:
kolektív autorov
Vydavateľstvo:
Človek v ohrození
Rok vydania:
2017
Jazyk:
Angličtina

Príručka Global Education & Youth Work (Globálne vzdelávanie a práca s mládežou) obsahuje 21 aktivít v anglickom jazyku, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, média a využívanie vizuálnych materiálov. Vznikla v rámci medzinárodného projektu, partnerstva, v ktorom boli zastúpené 4 organizácii z Talianska, Rakúska, Estónska a Slovenska. Pri ich tvorbe autori reagovali na potreby mládežníckych organizácií zozbieraných z prieskumov v jednotlivých krajinách. Ide o aktivity, ktoré sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií v teoretickej rovine. 

Odporúčané

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu – pre vyššie ročníky základných škôl a stredné školy
Lukáš Zajac
Človek v ohrození, n. o.
2016
Slovenčina
Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych filmov globálne témy do školských tried
Kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
2016
Slovenčina
Matej Slažanský alias Selassie približuje osudy ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach.
Kolektív autorov
Človek v ohrození, n.o.
2016
Slovenčina
Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá
kolektív autorov
Človek v ohrození
2017
Slovenčina
Juraj Jančovič, Kristína Jamrichová
Človek v ohrození
2015
Slovenčina
Metodická príručka pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ
kolektív autorov
Člověk v tísni, o.p.s.
2015
Čestina
Publikácia pre odbornú aj širokú verejnosť
Lukáš Zajac a kolektív
Človek v ohrození, n.o.
2016
Slovenčina