Ivan Pavlov: Aké stratégie môžu zlepšiť slovenské učiteľstvo? | Globálne vzdelávanie.sk

Ivan Pavlov: Aké stratégie môžu zlepšiť slovenské učiteľstvo?

Zvýšiť záujem študentov o učiteľské štúdium a prestíž učiteľstva - to je treba urobiť, aby sme dokázali na pedagogické fakulty pritiahnuť aj tých najlepších študentov.

Na konferencii o vzdelávaní pod názvom Budúci učitelia pre dnešný svet to uviedol docent Ivan Pavlov z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferenciu 23. marca 2017 zorganizovala v Bratislave nezisková organizácia Človek v ohrození.

Pavlov bol jedným z hostí a zároveň hlavným rečníkom konferencie. Prišiel porozprávať o  stratégiách, ktoré majú potenciál zlepšovať slovenské učiteľstvo.

"Ja nie som veľmi za sprísňovanie, alebo za regulačné opatrenia. Oveľa naliehavejšie je, aby sme premysleli motivačný systém, ktorý bude mladých ľudí motivovať k profesii učiteľa," uviedol Pavlov s tým, že na pedagogické fakulty sa dá pritiahnuť viac dobrých študentov vtedy, ak uvidia, že profesia učiteľa je zmysluplná, v spoločnosti vážená a ocenená.

Podľa Pavlova je treba nanovo premyslieť prípravné vzdelávanie budúcich učiteľov tak, aby mali väčšiu možnosť sa už počas štúdia na vysokej škole zoznámiť s praxou a učiť. "Určite by bolo potrebné sa zamerať na to, ako sa adaptujú začínajúci učitelia na nové podmienky, keď nastúpia do školy," poznamenal s tým, že v tejto fáze veľa učiteľov z profesie uniká. 

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť celú jeho prednášku. 

I. Pavlov: Aké stratégie majú potenciál zlepšovať slovenské učiteľstvo?

 

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu Budúci učitelia pre dnešný svet a bola finančne podporená SlovakAid.

 

11. apríl 2017 - 12:06