Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách | Globálne vzdelávanie.sk

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách

Autor: 
kolektív autorov
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, o.z.
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Metodická príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov tak, aby sa jednotlivé GV témy dali jednoducho použiť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách.