Globálne vzdelávanie na ZŠ - matematika | Globálne vzdelávanie.sk

Globálne vzdelávanie na ZŠ - matematika

Autor: 
Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol.
Vydavateľstvo: 
Človek v ohrození, o.z. Bratislava
Rok vydania: 
2012
Jazyk: 
Slovenčina

V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných aktivít spolu s dvadsiatimi ďalšími inšpiratívnymi námetmi, ktoré tematicky korešpondujú s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy.