Prírodné zdroje | Globálne vzdelávanie.sk

Databáza fotografií, grafov a obrázkov, ktoré môžete využiť ako ilustračný materiál pri výučbe globálneho vzdelávania.

Prírodné zdroje

Keňa, dištrikt Koibatek, 2013
Zdroj: 

Lukáš Zorád, Človek v ohrození

Keňa, Lesný komplex Mau, 2012
Zdroj: 

Zuzana Halanová a Daniel Laurinc

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)