Ľudské práva | Globálne vzdelávanie.sk

Databáza fotografií, grafov a obrázkov, ktoré môžete využiť ako ilustračný materiál pri výučbe globálneho vzdelávania.

Ľudské práva

Bielorusko, 2012
Zdroj: 

Človek v ohrození

Čína, Peking, 2013
Zdroj: 

Človek v ohrození

Barma, 2013
Zdroj: 

Nora Beňáková, Človek v ohrození

Afganistan, okres Istalif, obec Noarallam, 2013
Zdroj: 

Edita Bednárová, Človek v ohrození

Afganistan, okres Istalif, obec Noarallam, 2013
Zdroj: 

Edita Bednárová, Človek v ohrození