Farebná škola – Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky | Globálne vzdelávanie.sk

Farebná škola – Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky

Autor: 
Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo: 
Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 
2015
Jazyk: 
Slovenčina

Príručka ponúka 8 aktivít, kt. hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.