Projekty / Archív | Globálne vzdelávanie.sk

Projekty / Archív

V databáze dokumentárnych filmov OZ Človek v ohrození pribudli nové filmy, vhodné pre školy aj organizácie, ktoré pracujú s mladými v mimoškolskom vzdelávaní.

Nová kniha z dielne CEEV Živica a TUZVO, tentokrát v podobe rozhovorov o tom, čo je pomoc a nakoľko je efektívna.

Kurzy budú prebiehať v termíne od 21. novembra do 2. decembra 2016 v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach. Deadline na prihlásenie 16.november 2016

Tréning pre pracovníkov s mládežou, ktorého ústrednou témou je ako pracovať so strachom a frustráciou súvisiacich s migráciou a Islamom medzi mladými ľuďmi. Termín: 9. - 18. január 2017 (Česká republika)

Chceš sa dozvedieť ako učiť zaujímavo a „inak“? Vyskúšať si modelovo odučiť vyučovaciu hodinu? Naučiť sa ako používať a vytvárať interaktívne aktivity pre žiakov? Zistiť ako v rámci svojich predmetov učiť aj o vzájomnom globálnom prepojení?

Slovenská debatná asociácia ponúka mladým ľuďom možnosť zúčastniť sa programu Rozumne o menšinách. Naplánované sú dva víkendové semináre a mentorský modul.

Tento rok je témou súťaže „BUDÚCNOSŤ JE NA NÁS – VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI A UTÓPIA“. Forma: krátke filmy, fotky, fotopríbehy, kresby, koláže, modely alebo komiksy.

Česká organizácia Na Zemi akreditovala kurz celoživotného vzdelávania pre učiteľov do ktorého sa môžu prihlásiť i slovenskí učitelia.

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje.

Živica otvára ďaľší ročník Sokratov inštitútu pre mladých ľudí od 18 do 32 rokov, ktorý pozostáva z 10 víkendových workshopov, záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu.

Ponuka pre stredné školy zapojiť sa do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je podpora učiteľov využívať projektové vzdelávanie a podporovať lokálne študentské iniciatívy.